Úvod

O nás

Nabídka služeb

Kontakty

 Městská Teplárenská Turnov, s.r.o.

venku  zima
s námi prima

                      Vedená Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 10789

  Městská teplárenská Turnov, s.r.o. vznikla zrušením s.p. TEPLO Turnov bez likvidace k 1.1.1997, kdy převzala do komplexního pronájmu tepelné zařízení v majetku města.
 K 1.9.2002 společnost od města Turnov odkoupila veškerý do té doby pronajímaný movitý majetek a k 30.12.2002 vkládá město Turnov do společnosti většinu nemovitého majetku (teplovodní sítě a lokalitu Nádražní) a navyšuje základní jmění na 25.100.000,-Kč.

  Společnost vlastní licence na:

· Výrobu tepelné energie

· Rozvod tepelné energie

· Výrobu elektřiny

  Dále vlastní koncesi na výrobu a dodávku tepelné energie

 

   Tepelnou energií zásobuje 6 městských nezávislých lokalit.

   ÚT a TUV dodává do 2.100 domácností a dále do školních objektů, zdravotních služeb a obchodních společností.